Vítejte na stránkách SDH Lanžov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Něco s historie požárního sboru Lanžov

Nynější požární sbor Lanžov vznikl sloučením požárního sboru Sedlec a Lanžov, též pozdějším přistoupením mladých členů ze Lhotek. Zde byl vlastní činný sbor založený v roce 1926. V roce 1959 zde činnost však ustala.

Nejprve byl založen požární sbor Sedlec a to v roce 1925.

Tento rok byl vzat na základ založení nynějšího sboru Lanžov. První sestavující schůze se konala 1. března v hostinci p. Antonína a zvolen výbor.

Téhož roku bylo z obecních prostředků 20 000 Kč zakoupena stříkačka a prozatímně umístěna u p. Václava Bouse v Sedleci ve stodole.


Ihned příští rok byla postavena hasičská zbrojnice s rozpočtem 18 000 Kč. Díky práci občanů zdarma skutečné náklady činily 8 000 Kč, ušetřených 10 000 Kč přidalo do sborové pokladny.

Dne 5. června 1926 v 8 hodin večer v hostinci p. Josefa Seifrta v Lanžově s účastí 29 člemů došlo k ustavení sboru dobrovolných hasičů v Lanžově a zvolený první výbor. Zakoupena byla stříkačka DELAHAYC s příslušenstvím za úhrnou sumu 34 000 Kč mimo daně z obratu.

V tomto roce bylo započato se stavbou hasičské zbrojnice v Lanžově. 9. června 1929 byla v Lanžově hasičská slavnost spojená se skládáním slibu a předáním nové motorové stříkačky do užívání, čímž se sbor v Lanžově stal akceschopným.

Dne 3. června 1926 bylo na schůzi občanů Lhotka rozhodnuto o založení SDH.

V roce 1928 bylo zakoupená motorová stříkačka s příslušenstvím za 44 268 Kč.

V tomto roce též přistoupeno ke stavbě hasičské zbrojnice. 28.7. 1929 byla uspořádána slavnost složení hasičského slibu a prvního požárového cvičení ve Lhotce, čímž vznikla akceschopnost sboru i zde.

Tolik k samotnému vzniku jednotlivých sborů v obci. Podrobnější údaje je možno získat nahlédnutém do hasičské kroniky, která je uložená u p. Poura. S prvními zápisy bylo započato v roce 1975, v roce 50. výročí sboru. Zpracováno bylo období zpětných 50. Let.

Kronikář čerpal ze zachovalých písemností jednotlivých sborů. Kronika SDH je vedena doposud.

Historický přehled účastní na požárech:

publikováno: 12. 1. 2022 09:17, OI Admin